Úvod » OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM » OCHRANA ROSTLIN » Jarní souprava na jabloně- velká


        

Jarní souprava na jabloně- velká

 

Číslo produktu: 001145
Výrobce: AgroBio
Počet ks na paletě / v kartonu: 10
EAN kód: 8594013428514

JARNÍ SOUPRAVA NA JABLONĚ proti přezimujícím škůdcům jádrovin. Jarní postřik ovocných stromů v období  po rašení až do začátku růžového poupěte. Obsahujíce insekticid Reldan 22 ve formě emulgovatelného koncentrátu (25 ml)+organosilikonové smáčedlo Silwet  Star (5 ml) proti přezimujícím škůdcům do jádrovin.

Reldan 22 je postřik, který působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. Přípravek Reldan 22 hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů.

SILWET STAR je neiontové organosilikonové smáčedlo nové generace tzv. supersmáčedel a má schopnost snižovat povrchové napětí postřikové kapaliny mnohem účinněji, než dosud používaná konvenční smáčedla na bázi vyšších alkoholů. Vlivem velmi nízkého povrchového napětí je mnohem účinnější smočení a jednotné rozprostření postřikové jíchy po povrchu rostlin.

Rozsah a použití postřikové soupravy:

Na 9,25 l aplikační kapaliny: 25 ml Reladan 22+5 ml Silwet Star, v období  po rašení až do začátku růžového poupěte.

Dávkování Reldan 22:

  OL  21   jabloň pilatka jablečná 0,27 % tj. 27 ml/10 l vody  
  OL  21   jabloň obaleč jablečný 0,22 % tj. 22 ml/10 l vody  
  OL  21   jabloň mšice jabloňová, mšice jitrocelová 0,27 % tj. 27 ml/10 l vody

OL = ochranná lhůta ve dnech

Dávkování Silwet Star:

    všechny plodiny, orná půda (před setím, sázením; na strniště), příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda zlepšení smáčivosti aplikačních kapalin 0,01-0,15 %
(1-15 ml/10 l vody )[zpravidla 1ml, max. 3ml/100m2]

Použití:
Proti obaleči jablečnému se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele podle signalizace. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí feromonových lapáků. Aplikujeme ve fázi červeného prstence až černé hlavičky od nakladení, nejpozději však na čerstvě vylíhlé housenky.
Proti pilatce jablečné se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí bílých lepových desek. Aplikujeme proti dospělcům při dosažení prahu škodlivosti (při zjištění 10 a více dospělců na 1 lepovou desku za 2 dny) nebo proti housenkám (na základě počtu vykladených vajíček–výskyt 2 a více vajíček při slabé násadě a při 4 a více vajíčkách při silné násadě plodů).
Proti mšicím se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele
Dávka postřikové kapaliny 3-4 l/100 m2

Silwet Star lze používat s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, a desikanty; použití a ochranná lhůta se řídí, etiketou aplikovaného přípravku.

Balení: na 37 l aplikační kapaliny

ZGVlOWY5M