Úvod » OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM » LEPINOX Plus 3x10g


    

LEPINOX Plus 3x10g

 

Číslo produktu: 001163
Výrobce: AgroBio
Počet ks na paletě / v kartonu: 12
EAN kód: 8594028060105

Biologický insekticid k regulaci housenek škodlivých motýlů řádů Lepidoptera na okrasných rostlinách, v zelenině, ovocných dřevinách, jahodníku, aj.


Účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki) 32000 IU/mg


Jak účinkuje?

Účinná látka je bakterie Bacillus Thuringiensis (Bt). Aktivuje se ve střevě housenek, kde působí jako trávicí jed. Housenka přestane do několika desítek minut žrát a během dvou dnů hyne. Je neškodný pro užitečný hmyz a obratlovce.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • jabloň, hrušeň (obaleči slupkoví a pupenoví)
 • broskvoň (obaleč východní, makadlovka)
 • réva (obaleč mramorovaný, jednopásý)
 • jahodník, zelenina, koření (housenky motýlů)
 • okrasné rostliny a dřeviny (housenky motýlů, např. zavíječ zimostrázový)
 • více informací v ETIKETĚ v záložce PŘÍLOHY


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny při výskytu škůdců
 • postřikem v době výskytu housenek (na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy)
 • min. teplota při aplikace musí být 15 st. C
 • bez chranné lhůty (OL=0 dní)
 • aplikaci max. 3x za vegetaci
 • vhodný do ekologického zemědělství

 

Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Bezpečnostní pokyny:
EUH 208  Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátoryi. 
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo5 Ošetřený prostor (skleník) vyvětrejte. 
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).

MTliN